Groep 8

Dit zijn de kinderen van groep 8. De leerkracht van deze groep is Niels van der Lingen.