De schoolgids 2018-2019

Deze schoolgids is bedoeld om ouders/verzorgers van leerlingen, die reeds op de Godfried Bomansschool zitten èn ouders die op zoek zijn naar een school, goed te informeren.

Het kiezen van een school is voor u als ouder/verzorger niet altijd gemakkelijk. Deze gids kan u wellicht helpen om een bewuste keuze te maken. Wij hopen, dat u met interesse deze schoolgids zult lezen en dat u daarna meer inzicht in allerlei zaken hebt gekregen.

Als er van uw kant vragen en/of reacties zijn dan horen wij die graag, opdat wij in de gelegenheid gesteld worden om toelichting en/of verheldering te geven.