Onze school 

Kleinschalige school

De Godfried Bomansschool is een kleine school in de edelstenenwijk in 's-Gravenzande. De kleinschaligheid van de school is tevens de kracht van de school. De leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen en kennen ze allemaal bij naam. Dat zorgt voor een veilige en vertrouwde sfeer waardoor de kinderen graag naar school komen. In de groepen is ruim voldoende aandacht voor elk kind en wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van het kind. Elk kind krijgt een uitdagend aanbod, maar wel passend bij het niveau van het kind. Hiermee wordt het welbevinden van de kinderen enorm gestimuleerd. Dit welbevinden is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Voor kwalitatief onderwijs met een hoog rendement bij de kinderen zijn we echter ook afhankelijk van u, als ouder. U kent uw kind(eren) immers het beste. Samen met uw inbreng en informatie kunnen we zorgen voor onderwijs waar kinderen veel van leren en waar ze heel blij en gelukkig van worden.

Vakleerkrachten cultuur en creatieve vakken

We vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met cultuur en creatieve vakken. Het is goed voor de sociale en emotionele ontwikkelng van kinderen en kinderen beleven er veel plezier aan. Daarom starten we volgend schooljaar met een vakleerkracht cultuur, die de kinderen lessen geeft in muziek, drama en dans. Daarnaast hebben we een vakleerkracht creatieve vakken, zoals tekenen en handvaardigheid. De kinderen gaan werken met verschillende handvaardigheid- en tekentechnieken, waarbij de nieuwsgierigheid van de kinderen uitgangspunt is.  

Verhuizing naar Waelpark 

Wij verhuizen naar Waelpark (Dijckerwaal, Vlindertuin en Rijnvaart) in 's-Gravenzande, waar een WSKO-kindcentrum (voor kinderen van 0 t/m 12 jaar) komt met een geheel nieuw onderwijsconcept. Alle kinderen die op de Godfried Bomansschool zitten, zijn van harte welkom op de nieuwe school. Gaat u mee?

Maak een afspraak en kom langs!

Mocht u meer willen weten over ons onderwijs bent u natuurlijk van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Neemt u daarvoor contact op met de directeur van de school, Peter Zuidgeest, via 0174-413776.

De koffie staat klaar voor u!