Informatie

De Godfried Bomansschool is een kleine school in de prachtige edelstenenwijk in 's-Gravenzande. Om de school heen zijn parken en zijn er veel speelmogelijkheden voor kinderen. De "kleinschaligheid" van de school is tevens de kracht van de school. De leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen en kennen ze allemaal bij naam. Dat zorgt voor een veilige en vertrouwde sfeer waardoor de kinderen graag naar school komen. In de groepen is ruim voldoende aandacht voor elk kind en wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van het kind. Elk kind krijgt een uitdagend aanbod, maar wel passend bij het niveau van het kind. Hiermee wordt het "welbevinden" van de kinderen enorm gestimuleerd. Dit welbevinden is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Om dit welbevinden ook op sociaal emotioneel gebied te optimaliseren, maken wij gebruik van de Kanjertrainingmethode. Kinderen spelen bij deze methode situaties in de klas na die zij in het dagelijks leven tegen kunnen komen. Zij leren daarbij hoe een bepaalde houding invloed heeft op een situatie en wat zij kunnen doen om de situatie een positieve draai te geven. We merken dat kinderen veel baat hebben bij deze training doordat zij het geleerde ook daadwerkelijk toepassen in de praktijk.
Voor kwalitatief onderwijs met een hoog rendement bij de kinderen zijn we echter ook afhankelijk van u, als ouder. U kent uw kind(eren) immers het beste. Samen met uw inbreng en informatie kunnen we zorgen voor onderwijs waar kinderen veel van leren en waar ze heel blij en gelukkig van worden.

Mocht u meer willen weten over ons onderwijs bent u natuurlijk van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Neemt u daarvoor contact op met de directeur van de school, Michel Fransen, via 0174-413776.
De koffie staat klaar voor u!