Informatie

Kleinschalige school

De Godfried Bomansschool is een kleine school in de edelstenenwijk in 's-Gravenzande. De kleinschaligheid van de school is tevens de kracht van de school. De leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen en kennen ze allemaal bij naam. Dat zorgt voor een veilige en vertrouwde sfeer waardoor de kinderen graag naar school komen. In de groepen is ruim voldoende aandacht voor elk kind en wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van het kind. Elk kind krijgt een uitdagend aanbod, maar wel passend bij het niveau van het kind. Hiermee wordt het welbevinden van de kinderen enorm gestimuleerd. Dit welbevinden is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Voor kwalitatief onderwijs met een hoog rendement bij de kinderen zijn we echter ook afhankelijk van u, als ouder. U kent uw kind(eren) immers het beste. Samen met uw inbreng en informatie kunnen we zorgen voor onderwijs waar kinderen veel van leren en waar ze heel blij en gelukkig van worden.

Verhuizing naar Dijckerwaal

De Godfried Bomansschool verhuist in 2020 naar de Dijckerwaal. De Dijckerwaal is een nieuwbouwwijk in ‘s-Gravenzande. Er zal een nieuwe school komen met een nieuw onderwijsconcept en een nieuwe naam. Alle kinderen die op de Godfried Bomansschool zitten, zijn van harte welkom op de nieuwe school. Gaat u mee?

 

Maak een afspraak en kom langs!

Mocht u meer willen weten over ons onderwijs bent u natuurlijk van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Neemt u daarvoor contact op met de directeur van de school, Brigitta de Bruijn, via 0174-413776.

De koffie staat klaar voor u!