Ouderbetrokkenheid 3.0

De Godfried Bomansschool ziet ouderbetrokkenheid als een belangrijke factor voor een optimale ontwikkeling van een kind. Daarvoor laten wij het niet bij ouders informeren. Wij zien ouderbetrokkenheid als een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid gebeurt met name thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Wij werken voortdurend met de ouders samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Samen zoeken we naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling.

Het startgesprek.

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar voert de leerkracht ieder kind en zijn/haar ouders het startgesprek. Dit gesprek is bedoeld om een goede start met elke ouder te maken. Samenwerken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de ouder en dus om een individuele start met elke ouder. Individueel contact met elke ouder zorgt voor het opbouwen van deze vertrouwensrelatie.

De inhoud van het gesprek wordt door school, ouders en het kind samen bepaald (gezamenlijke verantwoordelijkheid). Deze kan variëren. Soms gaat het met name om kennismaken, soms staat het vaststellen van een gezamenlijke streven centraal (Wat willen we dit jaar bereiken met jou?), of het vergroten van het vertrouwen.

Een Nieuwjaarsreceptie

Een veilige plek waar kinderen kunnen leren, zich ontwikkelen en kunnen oefenen is een basis voor goed onderwijs. Kinderen groeien samen met andere kinderen en samen met volwassenen op. Daarom willen we ouders ook andere ouders van de kinderen uit de klas elkaar laten leren kennen. Dit doen wij door middel van een nieuwjaarsreceptie, waarbij kennismaken met elkaar centraal staat. Dit is nodig om een sociale omgeving in de klas te bouwen. Onder het genot van een hapje en drankje, zijn ouders welkom om op een informele manier nader kennis te maken met de leerkracht en andere ouder(s)/kinderen waarbij hun kind in de klas zit.

Meedenken in de schoolontwikkelingen

Koffie ochtenden

De Bomans organiseert regelmatig een koffieochtend voor ouders. De directie drinkt samen met ouders een kopje koffie en praat met hen over de thema’s die op schoolontwikkelingsgebied spelen. Dit schept soms hele mooie nieuwe ingevingen en/of een gevoel van verbondenheid. Samen maken we de school!

Supportgroep

Onderwijs maak je samen. Daarom vinden wij het van belang om ouders en leerlingen te betrekken in ons proces. Hiervoor is een supportgroep opgericht die bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, leerkrachten en directie. De supportgroep is ambassadeur en feedback orgaan waar het gaat over onderwijskundige ontwikkelingen, het proces naar de verhuizing naar de Dijckerwaal en andere zaken die spelen in de school.