Ouderbetrokkenheid 

De Godfried Bomansschool ziet ouderbetrokkenheid als een belangrijke factor voor een optimale ontwikkeling van een kind. Daarvoor laten wij het niet bij ouders informeren. Wij zien ouderbetrokkenheid als een gelijkwaardige en niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid gebeurt met name thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen.

Wij werken voortdurend met de ouders samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Samen zoeken we naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling.

Meedenken in de schoolontwikkelingen

Koffie ochtenden

De Bomans organiseert regelmatig een koffieochtend voor ouders. De directie drinkt samen met ouders een kopje koffie en praat met hen over de thema’s die op schoolontwikkelingsgebied spelen. Dit schept soms hele mooie nieuwe ingevingen en/of een gevoel van verbondenheid. Samen maken we de school!

Supportgroep

Onderwijs maak je samen. Daarom vinden wij het van belang om ouders en leerlingen te betrekken in ons proces. Hiervoor is een supportgroep opgericht die bestaat uit een aantal enthousiaste ouders, leerkrachten en directie. De supportgroep is ambassadeur en feedback orgaan waar het gaat over onderwijskundige ontwikkelingen, het proces naar de verhuizing naar de Dijckerwaal en andere zaken die spelen in de school.