Oudervereniging

Het bestuur van de Oudervereniging (OV) bestaat uit een groep enthousiaste ouders (max. 9). Samen met het team en hulpouders organiseert de OV activiteiten die bepalend zijn voor de goede onderlinge sfeer en waar de kinderen erg naar uitzien. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, het schoolreisje, het schoolfeest, de schoolfotograaf en nog veel meer.

De OV wordt vertegenwoordigd door het bestuur van de OV. De OV bekostigt de activiteiten door het innen van een vrijwillige ouderbijdrage per kind. Alle ouders worden jaarlijks benaderd met het verzoek deze ouderbijdrage over te maken. Door het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage wordt u als ouder op de Godfried Bomansschool lid van de OV.

Het bestuur van de OV vergadert zes keer per jaar en ondersteunt de school door actief mee te denken in de opzet van de activiteiten en de daadwerkelijke ondersteuning in de uitvoering ervan. Bij iedere bestuursvergadering is tevens de directeur, of een teamlid aanwezig. De OV houdt zich niet bezig met beleidsmatige kwesties, hiervoor verwijzen we u graag naar de MR.

De OV bestaat uit de volgende leden:

Patricia van der Helm (voorzitter)
Marjan van Bergenhenegouwen (secretaris)
Edwin en Lisette Ton (penningmeester)
Claudia van der Hoeven

U kunt uw vragen of opmerking altijd sturen naar ons e-mailadres: ovbomans@gmail.com.