Snappet

Waarom gebruiken wij op de Bomansschool de tablets van Snappet?


1. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
Snappet is ontwikkeld op basis van uitkomsten van verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar het leren van vaardigheden. Door hiermee rekening te houden is Snappet veel waardevoller dan systemen die bijvoorbeeld de leermiddelen alleen maar digitaliseren of waarbij de inhoudelijk feedback door het systeem wordt overgenomen. Snappet heeft met  wetenschappelijke bewijzen van de onderstaande wetenschappers rekening gehouden: 

John Hattie
Professor John Hattie is een Nieuw-Zeelandse onderwijswetenschapper die naar aanleiding van zijn onderzoeken concludeerde dat feedback aan de leerkracht voor het leerproces even, of zelfs nog belangrijker, is dan feedback aan de leerling.
Directe feedback aan de leerling moet ondersteund worden door persoonlijke feedback en rekening houden met de omgevingsfactoren die op dat moment alleen de leerkracht kent.

Benjamin Bloom
Uit onderzoek van de Amerikaanse onderwijspsycholoog Benjamin Bloom (1984) weten we dat één-op-één onderwijs (op eigen niveau) een stuk effectiever is dan klassikaal onderwijs. Hij toonde ook aan dat leerlingen een bepaald niveau onder de knie moeten hebben om verder te kunnen leren (mastery based learning).

Anders Ericsson
De Zweedse hoogleraar psychologie K. Anders Ericsson (2006) liet ons zien dat topprestaties altijd gebaseerd zijn op een grote hoeveelheid bewust en weloverwogen oefenen (deliberate practice).

2. Rol leerkracht nog belangrijker
Door de verschillende vormen van feedback die de leerkracht van Snappet krijgt, gecombineerd met de tijdswinst die Snappet oplevert, is hij/zij in staat om (per leerling) fouten te analyseren en de kwaliteit van het onderwijs hierdoor te verbeteren. Door deze tijdsbesparing, omdat bijvoorbeeld nakijken uit handen wordt genomen, kan de leerkracht meer tijd besteden aan uitleg  geven aan de leerlingen.

Snappet en de leerkracht geven samen feedback aan de leerlingen. Snappet signaleert een eerste niveau en de leerkracht vult aan op basis van het totaalbeeld van de leerling dat alleen hij kan hebben. De leerkracht combineert de informatie uit Snappet met alle omgevingsfactoren.
Onderzoek van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen toonde aan dat leerlingen die les kregen van een leerkracht die veel gebruik maakte van de Snappet-feedback, beter presteerden dan leerlingen die les kregen van een leerkracht die minder gebruik maakte van de Snappet-feedback. De Snappet-feedback richting de leerkracht en zijn/haar vertaling hiervan richting de leerlingen is dus onmisbaar om de leerresultaten te kunnen verbeteren.

Ter info: Adaptief? Gepersonaliseerd? Gedifferentieerd?
Termen die vaak gebruikt worden in het onderwijs. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? 

Gedifferentieerd
Bij gedifferentieerd werken kijkt de leerkracht naar het niveau van de leerling en past daarbij de instructie en de lesstof aan, waardoor hij/zij aansluit bij de behoefte van leerlingen. Hierdoor sluit de leerstof beter aan op de niveauverschillen in de klas. Door op verschillende manieren met de instructie en de lesstof om te gaan probeert de leerkracht bij iedere leerling een bepaald niveau te behalen. Vaak wordt de klas in niveaugroepen ingedeeld.

Gepersonaliseerd
Gepersonaliseerd leren gaat verder dan differentiëren. Focus ligt hier op individuele leerroutes: iedere leerling heeft een eigen, gepersonaliseerde leerroute. De personalisatie van de leerstof wordt vooral toegepast in de moeilijkheidsgraad, het tempo en de manier van leren. Alle leerlingen werken tegelijkertijd aan hun leerdoelen, ieder op zijn/haar eigen niveau.

Adaptief onderwijs
Er wordt gekeken naar de verschillen tussen kinderen om hierdoor bij de onderwijsbehoefte van de leerling te kunnen aansluiten. Dit blijft niet alleen bij het organisatorische en didactische vlak. Er wordt ook kritisch gekeken naar de leerinhoud en de taakbeleving van kinderen.

De techniek ondersteunt onze leerkrachten in het toepassen van adaptief onderwijs, door het administratieve deel de leerkracht over te nemen. Maar onze leerkrachten zijn en blijven wel altijd de regisseur.